Home > 소식알림터 > 공지사항  
 
 번호 1363  : 옥시불매운동
 글 쓴 이 : 운영자  등 록 일 : 2016-05-09 오후 1:19:22    조 회 수 : 3210
 첨부파일 : 옥시불매팝업.jpg, 옥시제품목록.pdf

 

  다음글 : 제2차 간병사직업교육생 모집
  이전글 : 간병사 직업교육생 모집
           
 
 
안동YWCA (36691) 경상북도 안동시 법상길 41-7(법상동42), 전화 : 054)854-5481~2, 팩스 : 054)853-5484
돌봄센터 (36715) 경상북도 안동시 전거리3길 36(용상동), 전화 : 054)854-5483